Credem că educația îi ajută pe cei cu visuri mari să-și îndeplinească planurile mărețe. Întrucât misiunea noastră este aceea de a oferi soluţii viabile pentru viitor, ne îndreptăm atenţia către tinerii ce vor fi publicul, colegii şi partenerii noştri de mâine. 

Alături de partenerii academici tradiţionali, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Universitarea „Partium” și Universitatea „Sapientia”, începând cu 2014 ni s-au alăturat alte 2 instituţii de prestigiu la nivel naţional, şi anume Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Universitatea de Vest Timişoara.

La începutul anului 2015 am demarat o nouă etapă în colaborarea cu Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi am acordat burse studenţilor din anii 2 şi 3 de studii, pe baza unui concurs de eseuri. Subiectul lansat s-a referit la produsul OTP Junior şi a fost creionat cu ajutorul echipei Direcției Management Produse Persoane Fizice și Produse de Investiții a OTP Bank.

În aprilie 2014, în baza parteneriatului de durată dintre OTP Bank și Universitatea “Babes Bolyai”, am dezvoltat două studii de caz. Pe baza concursului organizat de echipa Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, tinerii au realizat o serie de lucrări cu abordări pe teme bancare şi economice, adaptate contextului specific perioadei 2008-2013. Întrebările la care au avut de răspuns participanţii au făcut trimitere la avantajele şi dezavantajele anilor 2008 şi 2013 pentru sectorul bancar, contribuţia sectorului bancar la situaţia economică din perioada 2009-2013 sau strategiile şi segmentele spre care ar trebui să se orienteze băncile în următorii 5 ani.

Totodată, în mai 2014, am organizat un concurs în cadrul Universității “Sapientia” din Cluj pe tema produselor agri ale OTP Bank.