Exercițiu introductiv – Cum te vezi peste zece ani?

Scopul exercițiului:

– Prezentarea membrilor grupei

– Crearea unei atmosfere relaxate

– Crearea sentimentului de apartenență la grup

Prezentare introductivă: Impactul valorilor asupra finanțelor noastre

– Despre natura valorilor

– Banii și etica morală

Exercițiu: Licitație

Scopul exercițiului:

– Definirea valorilor grupului

– Simularea unei licitații

– Experimentarea situațiilor competitive

– Confruntarea cu schimbarea raportului preț – valoare

– Experimentarea managementului schimbării. Luarea de decizii în situații limită.

Prezentare: Natura corupției. Cauze și efecte ale corupției în România

– Definirea fenomenului. Exemple de acte de corupție

– Sectoare publice afectate de corupție

– Corupția la nivel global

– Indicele de Percepție a Corupției

– Cauzele corupției

– Măsuri împotriva corupției

Exercițiu: Întoarcerea în trecut

Scopul exercițiului:

Conștientizarea de către elevi a următoarelor aspecte:

– Influența exemplului părinților asupra propriului stil de gestionare a banilor. Elemente preluate din exemplul părinților, precum și a persoanelor de referință din anturajul apropiat

– Schimbările necesare pentru o gestiune de succes a finanțelor proprii

Exercițiu: Sentimente legate de bani

Scopul exercițiului:

– Conștientizarea faptului că sentimentele proprii legate de bani influențează modul în care privim banii și, totodată, stilul de management ales.

Exercițiu: Spărgătorul de nuci

Scopul exercițiului:

– Confruntarea cu o situație de eșec

– Gestionarea eșecurilor

Prezentare: Banii de buzunar și utilizarea acestora

– Prezentarea celor trei stiluri de viață din punct de vedere financiar: stil de viață eșuat, stil de viață echilibrat și stilul de viață de succes din punct de vedere financiar.

– Strategii de economisire

– Strategii de echilibrare a raportului: venit – cheltuieli.

Exercițiu: Montaj

Scopul exercițiului:

– Conștientizarea celor mai importante diferențe dintre abordarea ambelor sexe privind gestionarea banilor

– Îmbunătățirea atitudinii legate de bani

– Ridicarea gradului de toleranță legat de metodele abordate de către reprezentanții sexului opus

Încheiere

Evaluarea nivelului de asimilare a cunoștințelor noi, completarea formularelor de evaluare, înmânarea diplomelor de participare