Exercițiu introductiv

Scopul exercițiului:

– Prezentarea membrilor grupei

– Crearea unei atmosfere relaxate

– Cunoașterea membrilor grupului

– Crearea sentimentului de apartenență la grup

Prezentare: Autosuficiență și grafice

– Introducerea termenilor de autosuficiență şi independență financiară

– Atitudini legate de autosuficiența financiară

– Statistici privind ocuparea forței de muncă în România

– Independența financiară în România

– IQ financiar. Metode de dezvoltare a acestuia

Exercițiu: Festival

Scopul exercițiului:

– Introducerea noțiunii de zonă de confort financiar

– Dezvoltarea inteligenței financiare

– Dezvoltarea unei strategii financiare

– Dezvoltarea abilităților de gestionare a unui buget

Prezentare: Zona de confort financiar

– Introducerea noțiunii de zonă de confort financiar

– Efecte rezultate în urma modificării zonei de confort financiar

Prezentare: Obiceiuri de gestionare a banilor. Prădători financiari

– Diverse obiceiuri de gestionare a banilor. Avantaje și dezavantaje

– Sugestii utile privind metode de economisire a banilor

– Introducerea noțiunii de “prădător financiar”

– Sugestii utile pentru depistarea și evitarea prădătorilor financiari

Exercițiu: Fantoma

Scopul exercițiului:

– Elaborarea conceptului de inteligență financiară (IQF)

– Dezvoltarea componentelor proprii inteligenței financiare

Exercițiu: Soluții financiare

Scopul exercițiului:

Familiarizarea tinerilor cu următoarele soluții financiare şi asocierea acestora cu situații concrete de viață:

– Cont bancar/card bancar 

– Contul în valută

– Pensia facultativă privată

– PayPass

– Bursa

– Titluri de stat

Exercițiu: Darts

Scopul exercițiului:

– Dezvoltarea abilităților de elaborare a unei strategii financiare

– Conștientizarea importanței evaluării obiective a unui factor de risc financiar

– Dezvoltarea abilității de evaluare a resurselor umane

– Dezvoltarea abilității de a lucra în echipă

– Înțelegerea raportului: risc – profit.

Încheiere

Evaluarea nivelului de asimilare a cunoștințelor noi, completarea formularelor de evaluare, înmânarea diplomelor de participare