Prezentare introductivă: Banii și societatea

– Statistici: Arborele vârstelor la români; Rata de ocupare a forței de muncă în România

– Piramida inversată a economiei/RO: raportul dintre întreținători și întreținuți

– Evoluția creditelor în România. Efecte asupra situației financiare a populației

Exercițiu introductiv

Scopul exercițiului:

– Prezentarea membrilor grupei

– Crearea unei atmosfere relaxate

– Crearea sentimentului de apartenență la grup

Prezentare: Dorințe – Obiective

– Diferențierea între dorințe și obiective

– Strategia privind stabilirea și formularea clară o obiectivelor

– Harta obiectivelor

– Distincţia între percepția subiectivă și realitatea obiectivă în raport cu setarea obiectivelor

Exercițiu: Tabăra de schi

Scopul exercițiului:

– Dezvoltarea abilităților de analiză și planificare în domeniul serviciilor și produselor bancare

Participanții vor învăța să recunoască posibilitățile, precum și avantajele produselor și serviciilor bancare.

Prezentare: Familia și relațiile profesionale

Agenți economici, circulația bunurilor materiale și financiare

– Tipuri de piețe economice

– Introducerea noțiunii de agent economic

– Tipuri de agenți economici

– Nevoile diferiților agenți economici

– Venitul. Tipuri de venituri

Exercițiu: Bugetul familial

Scopul exercițiului:

– Analiza bugetului lunar al unei familii medii

Exercițiu: Mikado

Scopul exercițiului:

– Participanții vor parcurge pașii specifici gândirii financiare, de la analiză la planificare

– Dezvoltarea abilității de dezvoltare a unei strategii financiare, pornind de la un buget prestabilit

– Dezvoltarea abilității de analiză a riscului, având ca obiectiv final maximizarea profitului

– Dezvoltarea abilităților de comunicare și cooperare în cadrul unei echipe

Încheiere

Evaluarea nivelului de asimilare a cunoștințelor noi, completarea formularelor de evaluare, înmânarea diplomelor de participare