Prezentare introductivă: Relații socio-economice în România

– Statistici privind ocuparea forței de muncă în România

– PIB-ul, tipuri de salariați (salariați în mediul privat, angajați în companiile de stat, salariați bugetari, salariați la negru)

– Activitatea economică, definirea noțiunii de șomer

Exercițiu introductiv

Scopul exercițiului:

– Facilitarea cunoașterii și crearea sentimentului de apartenență la grup

– Prezentarea membrilor grupului

– Aprofundarea cunoașterii reciproce

– Crearea unei atmosfere plăcute și relaxate

Prezentare: Relații profesionale și UE

1. Relații profesionale

Ocuparea forței de muncă:

– Domenii de activitate, locuri de muncă

– Rata de ocupare a forței de muncă, rata șomajului

– Cultura organizațională

– Căutarea unui loc de muncă

– Interviul și scrisoarea de intenție: redactarea unui CV, tipuri de CV-uri, redactarea unei scrisori de intenție

1.1 Relaţia profesională:

– Contractul individual de muncă – drepturile și obligațiile părților

– Măsuri de integrare profesională, beneficiari

– Remunerarea personalului, tipuri de salarii: salariu de bază, salariu pe bază de performanță

– Contribuții la stat: tipuri de contribuții (angajator/angajat)

– Impozitul, tipuri de taxe fiscale

– Încetarea relaţiei profesionale, obligațiile părților

2. Uniunea Europeană

– Noțiuni generale

– Moneda unică: EURO

– Drepturile cetățenilor europeni

– Sistemul EURES (European Employment Services)

– Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate

Prezentare: Finanțe pentru avansați

– Modelul piramidei de investiții

– Relația risc – profit

– Bursa de valori (acțiuni, titluri de valoare)

– Credite, tipuri de credite

– Contul bancar, posibilități asociate contului bancar

– Operațiuni bancare online

Exercițiu: Găsirea Perechii

Scopul exercițiului:

Prelucrarea întrebărilor de verificare legate de cunoștintele financiare prezentate

Aplicație practică: Hotelul Tonga

Exercițiul simulează procesul de luare de decizii pe baza unui raționament financiar complex, prezentând în special antecalculația, situațiile de concurență, respectiv, riscurile.

Exercițiul este potrivit pentru planificarea antreprenorială, financiară și pentru înțelegerea raționamentului financiar bazat pe experiența proiectelor.

Final

Evaluarea nivelului de asimilare a cunoștintelor noi, completarea formularelor de evaluare, înmânarea diplomelor de participare