Universitatea Babeş-Bolyai

UBB este o instituţie publică de învăţământ superior a cărei misiune este să promoveze şi să susţină în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională dezvoltarea unor componente culturale specifice.

În contextul actual, aceste componente sunt: o cultură a acţiunii bazate pe cunoaştere sistematică şi inovatoare; o cultură a dezvoltării personale şi morale; o cultură a învăţării permanente şi inovatoare; o cultură a atitudinii proactive şi participării; multiculturalitate, dialog intercultural şi interconfesional; o cultură a dezvoltării personale; cultură a competenţei ştiinţifice şi tehnologice, competenţei organizaţionale şi a competenţei cetăţeneşti; o cultură a integrării în diversitate şi a globalizării, în condiţii de respect al identităţii şi de reciprocitate.

Parteneri