OTP FINANCIAL FITNESS

Despre Program

Programul OTP Financial Fitness are ca scop oferirea de cunoştinţe, instrumente şi încrederea necesare pentru a atinge sau menține stabilitatea financiară.
Acest program se adresează în egală măsură atât celor neiniţiaţi, cât şi celor avizaţi, care doresc să aibă un comportament conştient în domeniul financiar.

Conținutul și modul de desfășurare

Transmitem un volum minim de informaţii teoretice pe baza cărora participanţii, prin exerciţiu, perseverenţă şi răbdare, să poată avea o atitudine responsabilă în ceea ce priveşte gestionarea resurselor financaire proprii.
Programul cuprinde exerciţii, teme pentru acasă şi studii de caz, astfel încât participanţii să poată deprinde, în timp, comportamente responsabile în domeniul financiar.
Înainte de debutul programului, participanţii sunt rugaţi să completeze un chestionar care ne ajută să cunoaştem profilul cursanţilor, oferindu-ne, totodată, posibilitatea de a adapta şi structura tematica în funcţie de nevoile de pregătire specifice.

Structura cursului

Conştientizarea situaţiei financiare personale, prin identificarea şi autoevaluarea celor mai importante 8 aspecte ale vieţii financiare (din perspectivă individuală);

Conceptul de siguranţă financiară şi modalităţi/soluţii concrete prin care aceasta poate fi atinsă şi, mai ales, menţinută;

Bugetul personal; planificarea, monitorizarea şi controlul cheltuielilor; categorii/tipuri de venituri şi cheltuieli, diferenţa dintre dorinţe şi necesităţi;

Capitalul uman şi mijloacele de valorificare a potenţialului individual din perspectiva cunoştinţelor dobândite şi abilităţilor exersate;

Conceptul de planificare a cheltuielilor pe termen lung; riscuri şi metode de gestionare a acestora prin intermediul diferitelor tipuri de asigurări;

Economii şi investiţii; metode de economisire, produse investiţionale – caracteristici, particularităţi, randamente aşteptate; autopregătirea pentru pensie cu ajutorul unui comportament financiar orientat în direcţia economisirii pentru acest obiectiv;

Triunghiul instituţie financiară – consilier – client şi mijloacele pe care utilizatorii de servicii financiare le au la îndemână pentru a fi în măsură să-şi reprezinte cât mai bine interesele în relaţia cu aceşti furnizori de produse şi servicii.

Bugetul familiei şi o trecere în revistă a temelor abordate în primele şapte module, cu accent pe modul de înţelegere a conceptelor, dar mai ales, pe verificarea dobândirii unor comportamente responsabile în domeniul finanţelor personale.

Drepturile consumatorilor; prezentarea şi explicarea diferitelor categorii de drepturi, prezentarea instituţiilor abilitate la care consumatorii pot apela atunci când drepturile le sunt încălcate.

Echipa OTP Financial Fitness

Cecilia Băsu

Cecilia Băsu

trainer OTP Financial Fitness

Cecilia este specializată în finanțe (certificată ACCA) și are peste 15 ani experiență în consultanță de management și financiară.

Adrian Căruceru

Adrian Căruceru

coordonator OTP Financial Fitness

Adrian este absolvent al Academiei de Studii Economice, Facultatea de Finanţe-Bănci, Asigurări şi Burse de Valori (1995)

Alma Frățilă

Dumitru Domocoș

trainer OTP Financial Fitness

A absolvit Facultatea de Matematică şi Informatică, specializarea Informatică din cadrul Universităţii “Spiru Haret”.

Contact

Pentru mai multe informații ne poți găsi la: 

str. Traian nr. 1, Sector 3, București

Pentru orice întrebare legată de programul OTP Financial Fitness ne poți scrie la:

contact@okcenter.ro