A munkaerőpiac iránt érdeklődő fiatalok számára nyújtott általános karriertervezési ismeretek mellett megismerkedhetnek a különböző tevékenységi területekkel, a szervezeti kultúrával, a munkaszerződések típusaival, illetve megtudhatják, milyen jogok és kötelezettségek illetik meg a feleket a munkaszerződés aláírásakor, valamint hogy melyek a munkáltatók, illetve a munkavállalók által fizetendő adók és járulékok.

Ezenkívül az érdeklődő fiatalokat tanácsokkal látjuk el a megcélzott munkakörhöz igazodó önéletrajz és motivációs levél megírásához.

A fiataloknak tájékoztatást nyújtunk továbbá az európai uniós tagállamok munkaerőpiacain kínálkozó lehetőségekről is.

2016-tól tervezzük továbbá speciális pályaválasztási tanácsadási tanfolyamok indítását is, amelyeket az Erasmus+ program égisze alatt megvalósuló átfogó stratégiai partnerségi projekt keretében végzett kutatás eredményei szerint aktualizálunk.