Tevékenységünkről

Pénzügyi ismeretekről szóló ingyenes tanfolyamokat tartunk 10 és 18 év közötti fiatalok részére. Programjainkat saját módszertanunk alapján alakítottuk ki, amelyet a Fáy András Alapítvány csapata több mint 20 éves kutatás eredményeként alkotott meg. A tanfolyamok 4 órás modulokból állnak, amelyeket egy-egy gimnáziumi/felső tagozatos általános iskolai évfolyam számára alakítottak ki. Az egyes modulok elvégzése után a résztvevők bizonyítványt kapnak.

Játékos képzés

A modern technológia alkalmazásával interaktív, támogató és motiváló környezetben igyekszünk olyan tanulási módszert alkalmazni, amely a fiatal generáció számára is vonzó.

A Z generációval a következő elvek mentén teremtünk kapcsolatot:

  • Interaktív módon oktatunk, a tanulást összekötjük a szórakozással.
  • Előadásainkat gyakorlati példákra és valós helyzeteket szimuláló gyakorlatokra építjük.
  • A tudományra, a mindennapi gyakorlatra és a trénerek személyes tapasztalatára támaszkodunk.
  • Változatos témákat hozunk fel és készen állunk a változásra.
  • Alapvető gazdasági és pénzügyi fogalmakat mutatunk be a diákok életkorához igazított nyelven.

Küldetésünk

Pénzügyi képzés keretében a pénzügyi, gazdasági és a menedzsmenttel kapcsolatos készségek fejlesztésével támogatást nyújtunk ahhoz, hogy a fiatalok körében felelős pénzügyi magatartás alakuljon ki.

„A fiataloknak szükségük van arra, hogy megtanulják becsülni a pénz értékét és azt, hogy a pénzügyi források miként használhatók fel saját céljaik elérésére. A gazdasági elemzések és a legújabb kutatások alapján Romániában átlag alatti a pénzügyi oktatás színvonala, ami alátámasztja, hogy szükség van az új generáció pénzügyi ismereteinek fejlesztésére. Ez egy olyan küldetés, amely mindannyiunk kötelessége.” László Diósi, az Oktatáshoz való jog Alapítvány elnöke.

Miért egyedülállóak ezek a programok?

  • A tanfolyamokat úgy alakítottuk ki, hogy az általános iskolás diákok és a középiskolások kifejezetten az évfolyamuknak és életkoruknak megfelelő képzésben részesüljenek.
  • Ösztönző környezetet alakítunk ki és a tudásátadást különleges élménnyé tesszük.
  • A fiatalok értékelik trénereinket, akik – a programrésztvevők elégedettségét mutató felmérés szerint – kiváló eredményt érnek el az osztályokban nyújtott teljesítményükért (4,7 pontot az 1-től 5-ig tartó skálán).
  • Egyedülálló módszertant alkalmazunk, amely a gazdasági ismeretek oktatásának világviszonylatban is leghatékonyabb elemeit és eszközeit egyesíti.
  • A módszertant és a tantervet folyamatosan az aktuális trendekhez és a célcsoport igényeihez igazítjuk.