Manager în acțiune

Informații proiect

APEL DE SELECȚIE 1
din data de 12.07.2021

APEL DE SELECȚIE 2
din data de 13.09.2021

Formular de înscriere în proiectul Manager în acțiune
stagii de practică în domeniul economic – POCU/626/6/13/133175

Parteneriatul prezentului proiect format din Fundația OTP Bank România, Academia de Studii Economice din București – ASE și Asociația Consultanților în Management din România – AMCOR, își propune să aducă mai aproape mediul privat de afaceri către studenți prin facilitarea accesului la stagii de practică adaptate nevoilor fiecărui student, prin traininguri în servicii informatice pentru managementul afacerii prin sesiuni de consiliere și orientare profesională și prin competiții cu premii în bani prin care se urmărește dezvoltarea competitivității pe piața muncii.

Cele 112 premii vor fi acordate în urma participării la proiect și finalizării stagiului de practică, după cum urmează:

  • 28 studenți x Premiul I – 2.000 lei;
  • 28 studenți x Premiul II – 1.500 lei;
  • 28 studenți x Premiul III – 1.000 lei;
  • 28 studenți x Mențiune – 750 lei

Sunt eligibili în proiect studenții care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • Studentul să fie înmatriculat în cadrul unei instituții de învățământ acreditate, de stat;
  • Studentul să aibă domiciliul într-una din regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru;
  • Studentul să aibă prevăzută disciplina de practică în programa de studii de licența / master;
  • Studentul nu a mai participat la un stagiu de practică similar finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU).

Comunicat de presă
lansare proiect

Pentru informații suplimentare despre proiect, vă rugăm contactați Fundația Dreptul la Educație.

Persoana de contact: Loredana Șocîte, loredana.socite@okcenter.ro