Simulator de Carieră

Studiu – Corelarea Pieței Muncii Din Sectorul Financiar-Bancar Cu Programa De Pregătire Din Mediul Universitar

Raport – Corelarea Pieței Muncii Din Sectorul Financiar-Bancar Cu Programa De Pregătire Din Mediul Universitar

Știri proiect

Concurs - Simulator de Carieră

Metodologie concurs – Simulator de Carieră

Metodologie concurs – Simulator de Carieră – Actualizare

Rezultate intermediare – Competiție Profesională – Simulator de Carieră

Rezultate finale – Competiție Profesională – Simulator de Carieră

An 2 de implementare

Rezultate finale Anul 2
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

Rezultate finale Anul 2
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

Metodologia de selecție a grupului țintă revizuită

Metodologia de practică – completări

Metodologia derulare stagii de practică – revizuită

An 1 de implementare

Metodologia de selectie s
grupului țintă

Rezultate finale Anul 1
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

Rezultate finale Anul 1
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

Metodologia pentru derularea stagiilor de practică

Informații proiect

Comunicat
lansare proiect

Comunicat
finalizare proiect

Sesiune de informare
Universitatea „Ștefan cel Mare”
Suceava

Pliant proiect Simulator de Carieră

Sesiune de informare
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
Iași

Pentru informații suplimentare despre proiect, vă rugăm contactați Fundația Dreptul la Educație.

Persoana de contact: Loredana Șocîte, loredana.socite@okcenter.ro